อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

G

Gorbachev, Mikhail

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1931- ), leader of the Soviet Union from 1985 to 1991. His policies of Perestroika and Glasnost, which aimed at revitalizing the Soviet Union contributed to the downfall of communism.
 

government

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The office, function, or authority of a governing individual or body.
 

Great Depression

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1929-1939) The dramatic decline in the world
 

Great Leap Forward

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The economic program designed to increase farm and industrial output though the creation of communes. Communes are similar to Soviet collectives in that groups of people live and work together on government owned farms and in government owned industry.
 

Great Purge

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The widespread arrests and executions of over a million people by Josef Stalin between 1936 and 1938. Stalin was attempting to eliminate all opposition to his rule of the Soviet Union.
 

Greater East Asia Co-Prosperity Sphere

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A imperialistic system founded by Japan consisting of other Asian countries during the early 20th century. Japan reduced its members to puppet nations, taking their raw materials and using them as new markets.
 

Greco-Roman

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The cultural mixing of both ancient Greek and Roman traditions.
 

Greek column

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Fluted column used in many of their buildings, and copied throughout the world today.
 

Green Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Throughout the 20th century, scientists worked on improving agriculture, especially in areas with high populations. Some of the technologies developed included better irrigation systems so farmers could get water to their crops. New machinery was built to handle larger production and to take the burden of agriculture work off of humans. New chemical fertilizers and pesticides were created to increase food production, and new varieties of grains and livestock were developed also for greater production. The Green Revolution has had only limited success. The high costs associated with many of these new technologies have kept the small farmer from taking advantage of them.
 

greenhouse gas

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A gas such as carbon dioxide, ozone, or water vapor that are a factoring the warming of the Earth
 

Guevara, Che

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1928-1967) Latin American guerilla leader. In the mid 20th century Guevara was instrumental in helping Fidel Castro lead the Cuban Revolution. He was later killed in Bolivia while trying to lead a revolution there.
 

guild

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An association of merchants or craftspeople in medieval Europe, formed to make regulations and set standards for a particular trade or craft.
 

gunpowder

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Chemical compound that burns very quickly. Used in weaponry.
 

Gupta Dynasty

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(320-550 C.E.)Ruling family in India during its golden age. Responsible for many achievements.
 

Gutenberg, Johannes

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1400?-1468) German printer and European pioneer in the use of movable type.
 

H

habitation

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A place where something lives.
 

Haiku

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A 3 line poem that has 17 syllables in the Japanese language, and expresses a single thought, feeling or idea.
 

hajj

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The pilgrimage or holy journey to the city of Mecca
 

Hammurabis Code

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Oldest written system of laws. They were created by King Hammurabi of Babylonia in th mid 18th century BCE and placed on stones tablets for all to see.
 

Hebrew

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Semitic language originating in ancient Palestine and spoken by the Israelites. Modern Hebrew was developed in the 19th and 20th centuries from the ancient written language.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด