อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

F

Ferdinand, Franz

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1863-1914) Archduke of Austria, nephew to the Emperor. He was assainated by Gavrilo Princip in Sarajevo, Bosnia in 1914. This resulted in the start of World War I.
 

fertilizers

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A substance spread onto soil to increase its ability to support crops. Fertilizers include organic materials, such as manure, but can also be man made chemicals such as nitrates.
 

Feudalism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A social, political, and economic system that dominated all aspects of medieval European life.
 

fief

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An area of land given to a person to farm in exchange for certain obligations.
 

filial piety

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Respect for ones elders especially the family.
 

Filippo Brunelleschi

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Filippo Brunelleschi, (1377 - 1446), was the first great Florentine architect of the Italian Renaissance. His most famous works are all in Florence. His masterpiece is the high, octagonal-ribbed dome of the Duomo (cathedral of Santa Maria del Fiore), completed in 1434, the first notable dome erected in Italy since antiquity. Brunelleschi was trained as a sculptor in a Florentine workshop and was a member of the goldsmiths' guild. In the competition for the second set of doors for the Florentine Baptistry, he virtually tied with Ghiberti, who executed the famous "Doors of Paradise." He may have worked in Rome with his friend Donatello. His interests extended to mathematics and engineering and the study of ancient monuments. He made early experiments with perspective in painting, and invented hydraulic machinery and elaborate clockwork, none of which survives. Above all Brunelleschi is remembered as an architect who established new classic canons of serene rhythms, clear geometry, and symmetry, often using the simplest materials: gray pietra serena and whitewashed plaster.
 

Five Pillars of Islam

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Code of behavior for followers of Islam. Includes Charity, Daily Prayer, Profession of Faith, Fasting during Ramadan, and a pilgrimage to Mecca called the hajj.
 

Five Relationships

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Confucian philosophy about social order where everyone has a place and respect is paid to elders, parents, and the government. The relationships are, ruler to ruled, father to son, older brother to younger brother, husband to wife, friend to friend.
 

Five Year Plans

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Stalin's economic policy to rebuild the Soviet economy after World War II. Included massive industrialization and farm collectivization, where peasants lived collectively on government owned farms, often resulted in widespread famine as many peasants resisted this policy.
 

Fleming, Alexander

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1881-1955) English scientist who, in 1928, observed that a mold called Penicillium killed germs. This discovery resulted in the development of antibiotics, which attack or weaken bacteria that cause many diseases. Antibiotics were not widely used until the 1940s.
 

Ford, Henry

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1863-1947) American Industrialist. Ford is best know for his innovations in the auto manufacturing industry. His company was the first to use an assembly line for production.
 

foreign policy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A nation
 

Four Modernizations

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An economic and social program that called for limited privatization of agriculture and industry, encouraged foreign investment and foreign trade, and resulted in a boost for the Chinese economy. Unlike the Great Leap Forward, the Four Modernizations was an economic success.
 

Four Noble Truths

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Siddhartha's Gautama philosophy of the nature of human suffering and its relation to desire is articulated by four statements
 

Fourteen Points Speech

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An address given to the United States
 

fraternity

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A group or society formed by people who share common interests.
 

Frederick the Great

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1712-1786), King of Prussia from 1740 to 1786. Enlightened despot who enlarged Prussia by gaining land from Austria when Maria Theresa became Empress.
 

French Indochina

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Area of southeast Asia controlled by France during Imperialism. Includes Cambodia, Laos, and Vietnam.
 

French Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Political revolution in France starting in 1789 that brought about many changes in France. The revolution ultimately ended with a dictatorship under Napoleon Bonaparte before his defeat by the combined powers of Europe.
 

fundamental

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Affecting the underlying principles or structure of something.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด