คำถามที่มีการถามบ่อย( FAQ) ในการใช้ Moodle


คำถามที่มีการถามบ่อย
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
Currently sorted ชื่อ เรียงจากน้อยไปมาก เรียงโดย: นามสกุล | ชื่อ change to เรียงจากมากไปน้อย

คำถาม:

สอบถามการสร้างใบประกาศหรือวุฒิบัตรใน moodle หน่อยค่ะ

(แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2017, 6:09PM)
ตอบ:
ต้องการสร้างใบประกาศ หลังจากที่มีการทำแบบทดสอบเสร็จต้องทำอย่างไรค่ะ

คำถาม:

ตัวแทรกภาพไม่ขึ้นบนแป้นพิม์ moodle

(แก้ไขครั้งสุดท้าย: อังคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2015, 2:18AM)
ตอบ:
เวลาที่เราจะแทรกรูปภาพ เราแทรกยังไง ตัวแทรกรูปภาพไม่ขึ้น ควรทำอย่างไร

คำถาม:

เว็บมูเดิ้ลช้ามากจะเกี่ยวกับ firewall หรือไม่ครับ

(แก้ไขครั้งสุดท้าย: พุธ, 27 ตุลาคม 2010, 4:30PM)
ตอบ:

คือ ที่โรงเรียนใช้ moodle อยู่ (ก่อนหน้าที่จะติดตั้ง ระบบ firewall ) แต่เกิดปัญหา เว็บมูเดิ้ลช้ามาก (หลังการติดตั้ง ระบบ firewall ) อย่ากจะทราบว่าเกี่ยวกับ firewall หรือไม่ครับ