คำถามที่มีการถามบ่อย( FAQ) ในการใช้ Moodle


คำถามที่มีการถามบ่อย
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
Currently sorted ชื่อ เรียงจากน้อยไปมาก เรียงโดย: นามสกุล | ชื่อ change to เรียงจากมากไปน้อย

คำถาม:

กราฟของบันทึกการใช้งานแสดงผลภาษาไทยไม่ได ้

(แก้ไขครั้งสุดท้าย: ศุกร์, 25 มิถุนายน 2004, 7:42PM)
ตอบ:
f2.jpg

โดย M minkowski - Wednesday, 16 June 2004, 03:01PM


คำถาม:

วันที่ไม่แสดงภาษาไทย

(แก้ไขครั้งสุดท้าย: ศุกร์, 25 มิถุนายน 2004, 7:34PM)
ตอบ:

ให้ไปที่การตั้งค่าแล้วตรวจสอบว่า Locale ของเว็บคุณเป็น th_TH แล้วหรือยัง ถ้ายังให้ทำการแก้ไข


คำถาม:

ไม่มีอีเมลส่งถึงสมาชิกเมื่อมีการสมัครสมาชิก

(แก้ไขครั้งสุดท้าย: ศุกร์, 25 มิถุนายน 2004, 7:40PM)
ตอบ:
f2.jpg

โดย M minkowski - Thursday, 3 June 2004, 10:59AM


คำถาม:

เวลาทั้งหมดในการใช้งานระบบ

(แก้ไขครั้งสุดท้าย: ศุกร์, 6 มิถุนายน 2008, 1:10PM)
ตอบ:
อยากทราบว่า moodle มีการรวมเวลาทั้งหมดในการเข้าใช้งานทั้งหมดมั๊ยค่ะ เท่าที่ดูไม่เห็นมีสรุปเวลาทั้งหมดที่เข้าใช้งานระบบเลยค่ะ เห็นบอกแค่เวลาที่เข้าใช้งานระบบครั้งล่าสุด ถ้ามีจะเข้าดูหรือเช็คได้จากเมนูไหน