คำถามที่มีการถามบ่อย( FAQ) ในการใช้ Moodle


คำถามที่มีการถามบ่อย
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
Currently sorted ชื่อ เรียงจากน้อยไปมาก เรียงโดย: นามสกุล | ชื่อ change to เรียงจากมากไปน้อย

คำถาม:

ติดตั้งเสร็จแล้วแต่เข้า admin ไม่ได้

(แก้ไขครั้งสุดท้าย: พุธ, 19 พฤศจิกายน 2008, 2:23AM)
ตอบ:

ผมติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว มันจะให้เข้าระบบของ admin

ผมกรอก User/password ลงไป มันบอกว่า user/password ไม่ถูกต้อง

ผมใส่ admin  ครับ ไม่ทราบว่าต้องใส่อะไร