คำถาม:

เว็บมูเดิ้ลช้ามากจะเกี่ยวกับ firewall หรือไม่ครับ

(แก้ไขครั้งสุดท้าย: พุธ, 27 ตุลาคม 2010, 4:30PM)
ตอบ:

คือ ที่โรงเรียนใช้ moodle อยู่ (ก่อนหน้าที่จะติดตั้ง ระบบ firewall ) แต่เกิดปัญหา เว็บมูเดิ้ลช้ามาก (หลังการติดตั้ง ระบบ firewall ) อย่ากจะทราบว่าเกี่ยวกับ firewall หรือไม่ครับ

» คำถามที่มีการถามบ่อย( FAQ) ในการใช้ Moodle