З А К О Н за развитието на академичния състав в Република България

41-то Народно Събрание прие нов закон за развитието на академичния състав в Република България - 15 април 2010 г.

» Нормативни актове