SCORM Content Aggregation Model

SCORM Content Aggregation Model осигурява технически методи за описание на учебни ресурси, които могат да бъде разпознати, описани, присъединени към курс или към част от курс или обменени между СВО. Състои се от три спецификации: Content Model, SCORM Meta-data и Content Packaging.

» Стандарти за електронно обучение (eLearning Standards)