SCORM

SCORM е най-широко приетата публикация на ADL, която комбинира технологичните разработки на международните организации IEEE, AICC и IMS в един цялостен документ, който изгражда специфичен модел на съгласуваност между коренно различни групи и интереси. SCORM спецификацията [SCORM Ow] е разработена на две нива – SCORM Content Aggregation Model и SCORM Run Time Environment. Интегрирането на тези модули изгражда среда SCORM.

» Стандарти за електронно обучение (eLearning Standards)