Strong Developer and Project Manager

IEEE [LOM]

от Daniel Denev - вторник, 4 август 2009, 16:07
 

IEEE [LOM] е международна организация, която разработва стандарти и препоръки за електронни, компютърни и комуникационни системи. Комитетът за разработка на стандарти за обучение Learning Technology Standards Committee (LTSC) към IEEE създава технически стандарти, практически препоръки и наръчници за технология на образованието. Най-утвърдената публикация за описание на метаданните на учебни ресурси на IEEE LTSC е стандартът LOM.

СтеО се отличават с изключително разнообразие по отношение на характеристики и области на действие и приложение. Стандартите, засягащи преносимостта на учебни ресурси, могат да бъдат разграничени като стандарти за описание на метаданни, стандарти за описание на представянето на задачи, стандарти за пакетиране на учебни ресурси и стандарти за навигация на учебни курсове.

» Стандарти за електронно обучение (eLearning Standards)