AICC

AICC [WDW] е международна група за технологично-базирано професионално обучение. Публикува спецификация за осигуряването на преносимост на елементи, които са част от компютърно-базираното съставяне на курсове (Courseware Interchange).

» Стандарти за електронно обучение (eLearning Standards)