Strong Developer and Project Manager

AICC

от Daniel Denev - вторник, 4 август 2009, 16:02
 

AICC [WDW] е международна група за технологично-базирано професионално обучение. Публикува спецификация за осигуряването на преносимост на елементи, които са част от компютърно-базираното съставяне на курсове (Courseware Interchange).

» Стандарти за електронно обучение (eLearning Standards)