Strong Developer and Project Manager

Angel 6.2

от Daniel Denev - вторник, 4 август 2009, 15:22
 
Angel 6.2 се усъвършенства в областта на обучението и преподаването посредством разработването на системата за управление на обучението ANGEL, която се основава на MindClickTM Process Technology. Новите технологии в сферата на обучението дават възможност на ANGEL|LMS да провежда на тестове за определен период, да помага за придобиването на технологии, които помагат на виртуалното обучение да служат на обучаващите се и да им осигуряват неограничени учебни ресурси посредством предоставяне на неограничен достъп до данни и индивидуална информация за потребителите посредством интегрирани приложения. ANGEL използва шаблони на съдържанието при разработването педагогически усъвършенствани курсове и ефективни учебни ресурси. Споделените хранилища на данни помагат за постигането на повторно използваеми учебни ресурси. Студентите могат да съхраняват учебни курсове на собствения си компютър. Преподавателите имат възможност да публикуват съдържанието на курса, записано на CD-ROM за преглед от студенти, които нямат достъп до Интернет [Angel 6.2].

» Речник на Средите за електронно Обучение (СеО) - eLearning Glossary