Low-Frequency Response

 Ниските честоти на звука между 3 Hz и 120 Hz. Вероятно това нищо не ви говори, но това са честотите на звука, който всички познаваме като бас.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет