Link

   Текст и/или друга област от дадено изображение на Web сайт, който даден потребител може да клика на него за да се "свърже" или препрати към друг документ. Най-често за препратки се счита това, което свързва две Web страници или Web сайта. Те също така могат да препращат към друга част от същият документ, към друг файл, който ще бъде свален на вашият компютър или да стартира външно или помощно приложение, което след това ще обработи извиканият файл. Какво всъщност се случва, когато кликнете на дадена препратка е определено от MIME типа на файла, който е конфигуриран на вашият компютър да направи определени неща, когато бъде кликнато върху нещо от MIME тип. Например, конфигуриран е във вашият браузър да показва Web страници винаги, когато види файл чието MIME разширение е HTML. Препратките са също наричани hyperlinks, links, hypertext и горещи препратки и са сложени в HTML кода от автора на страницата.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет