Library

  1. Колекция от файлове.
  2. В програмирането, библиотека е колекцията от прекомпилирани операции, които програмата може да използва.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет