LAN

Група от компютри на близко разстояние свързани в мрежа един с друг.

  Акроним за "Local Areal Network", т.е. локална мрежа. LAN мрежите са често срещани в бизнеса, позволяваща на потребители да изпращат email и да споделят ресурси като файлове, принтери, модеми и т.н. Сега, повечето по-големи компании са свързали техните LAN към Интернет, позволявайки на потребители да се свързват с ресурси във и извън тяхната LAN.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет