Jumper

   Метален превключвател, използван за затваряне на електрическа верига. Джъмперът може да бъде и къса жичка или покрито с пластмаса парченце метал, което се поставя на два пина на платката. В зависимост от това между коя точно двойка пинове позволява електрическа връзка, съответното устройство получава различна конфигурация. Например, така се определя дали един твърд диск да бъде главен или подчинен. Често джъмперът се ползва вместо DIP превключватели.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет