JPEG

    Един от най-разпространените видове изображения, използвани в World Wide Web. Краткият JPG (без E) вариант обикновено се ползва за файловете на PC платформата. Стандартизиран механизъм за компресия на изображения със загуба на качеството. Компресията се извършва чрез дискретна косинусова трансформация. JPEG е наречено на Joint Photographic Experts Group, първоначалното име на комитета, написал този стандарт. Освен програми, работещи с този формат, той се поддържа и хардуерно - съществуват чипове, които ускоряват процеса. Например, компютър с платка 1992-vintage може да компресира 25 MB пълноцветно JPEG изображение в 1 MB само за секунда. При днешната мощност на компютрите обаче, нуждата от подобни платки изчезва.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет