ISP

    ISP (Интернет доставчик) е компания, която поддържа дадена мрежа, която е свързана с Интернет чрез отделна комуникационна линия, обикновено високоскоростна свръзка известна като Т1. Интернет доставчика предлага употребата на своите комуникационни линии на компании или частни лица, които не могат да си позволят високите месечни разходи за директна връзка. Използвайки модем, вие можете да се свържете с даден доставчик, чиито компютри ще ви свържат с Интернет (обикновено срещу такса).

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет