dirroot

تنظیمی در config.php است که نشان‌دهنده‌ی نام دایرکتوری ای که مودل را آنجا نصب کرده‌اید می‌باشد.

» فرهنگ اصطلاحات عمومی