เจ้า - เป๋นหยัง - คือ - เทียว - หาบ - ฟืน - หลาย - แถ่ - แม่ตู้

เจ้า - เป๋นหยัง - คื๊อ - เทียว - หาบ - ฟืน - หลาย - แถ่ - แม่ตู้

= คำแปล เป็นภาษาไทย = :-

เจ้า = ท่าน

เป๋นหยัง = เพราะอะไร

คื๊อ = ถึง

เที่ยว = เดิน,ขยัน

หาบ = หาบ

ฟืน = ฟืน

หลาย = หลาย

แถ่ = คำวิเศษณ์ที่ขยายคำก่อนหน้านี้ ในความหมายว่า "ทำไมถึงทำขนาดนั้น....."

แม่ตู้ = ยาย

= ยาย ทำไมขยันหาบฟืนจังอ่ะ ?

» อภิธานศัพท์ภาษิต (อีสาน)