รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

การอนุรักษ์ดิน ต้องดำเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 11:12PM
 

การอนุรักษ์ดิน ต้องดำเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ การอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกต้องทำให้กว้างขวาง เพื่อป้องกันและรักษาหน้าดินไม่ให้สูญหาย

พระราชดำรัสพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ : 9 พฤษภาคม 2540

» อภิธานศัพท์คำคม