รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

เศรษฐกิจพอเพียงไม่มีในตำรา

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 11:08PM
 

เศรษฐกิจพอเพียงแปลว่า SUFFICIENCY ECONOMY SUFFICIENCY ECONOMY นั้น ไม่มีในตำรา เพราะความหมายว่า เรามีความคิดใหม่และโดยที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความว่า เราก็สามารถที่จะคิดอะไรได้จะถูกจะผิดก็ช่าง ถ้าเขาสนใจเขาก็จะสามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใช้หลักการเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 23 ธันวาคม 2542

» อภิธานศัพท์คำคม