รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 7:59PM
 

สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก
เพราะว่าต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานที่ทำด้วยร่างกาย
ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ
ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม

พระราชดำรัสพระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย : 11 พฤษภาคม 2526

» อภิธานศัพท์คำคม