รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 7:53PM
 

คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย
เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ
มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง
หมาวความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง
ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคร 2541

» อภิธานศัพท์คำคม