สินค้าโภคภัณฑ์

มาจากคำว่า Commodity หมายถึง สินค้าที่มีราคาในตัวเอง เช่น กระแสไฟฟ้า, ข้าว, น้ำมัน, กาแฟ, ทองคำ

» อภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์