ดุลบัญชีเดินสะพัด

มาจากคำว่า Current Account หรือ CA หมายถึง ผลรวมสุทธิของดุลการค้า และดุลบริการ รายได้ และเงินโอน

» อภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์