directory

bibliotek 

Bruges om ressourcen der viser indholdet af en mappe.

» Engelske->Danske Moodleord