\:

  • \:  insereix el segon espai predefinit més petit una fórmula.
  • És equivalent a: \hspace{4}, és a dir,insereix un espai horitzontal de 4 píxels.
  • Exemple 1: $$$a\:b$$$ dóna com a resultat $$a\:b$$
  • Exemple 2$$$a~\hspace{4}~b$$$ també dóna com a resultat $$a~\hspace{4}~b$$

» Filtre TeX