\,

  • \, Insereix en una fórmula l'espai predefinit méspetit .
  • És equivalent a: \hspace{2}, és a dir,insereix un espai horitzontal de 2 píxels.
  • Exemple 1: $$$a\,b$$$ dóna com a resultat $$a\,b$$
  • Exemple 2: $$$a~\hspace{2}~b$$$ també dóna com a resultat $$a~\hspace{2}~b$$

» Filtre TeX