\~

  • Per evitar problemes als navegadors amb els espais en blanc és aconsellable usar la ~ (tilde: Alt+126 o AltGr+4) com espai en blanc allà on aquests són obligatorios, per exemple, després dels comandaments.
  • Exemple 1: $$$\frac~xy$$$ dóna com a resultat $$\frac~xy$$
  • Exemple 2: $$$\sqrt~n$$$ dóna com a resultat $$\sqrt~n$$

» Filtre TeX