Theta (lletra grega majúscula)

$$$\Theta$$$ dóna com a resultat $$\Theta$$

» Filtre TeX