สอยๆ นกแตดแต้ บินข่วมน้ำซี น้ำมูลกะมี คือบ่ไปบินข่วม

บินข่วม = บินข้าม
กะมี = ก็มี
คือบ่ = เหตุอันใดไม่

» อภิธานศัพท์ภาษิต (อีสาน)