ความตายนี้แขวนคอทุกบาดย่าง ไผก็แขวนอ้อนต้อน เสมอด้ามดังเดียว

ความตาย ติดตามเหมือนเงาตามตัว ไม่มีผู้ใดหลุดพ้น


บาดย่าง = ทุกย่างก้าว,

» อภิธานศัพท์ภาษิต (อีสาน)