ชีวิต

ชีวิต คือโรคติดต่อทางพันธุกรรมอย่างหนึ่ง

กราฟิฟโต

» อภิธานศัพท์คำคม