รูปภาพของDr. Prin Singhanart

chinampas

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
floating islands of land anchored to a lake bottom used for agriculture. This technique was used by the Aztecs.

» อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์