รูปภาพของDr. Prin Singhanart

acupuncture

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Chinese method of treating disorders by inserting needles into the skin. This is to help with the flow of energy that is thought to be blocked.

» อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์