รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Mixed Economy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An Economic system that allows for the simultaneous operation of publicly and privately owned enterprise.

» อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์