Chat

Chat är en form av synkron kommunikation.

» Ord och begrepp i Moodle på svenska