εκπαίδευση

education (παιδεία), teaching (διδασκαλία), training (κατάρτιση, προπόνηση), instruction (καθοδήγηση, οδηγίες)

» Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle