คำถาม:

สอบถามการสร้างใบประกาศหรือวุฒิบัตรใน moodle หน่อยค่ะ

(แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2017, 6:09PM)
ตอบ:
ต้องการสร้างใบประกาศ หลังจากที่มีการทำแบบทดสอบเสร็จต้องทำอย่างไรค่ะ

» คำถามที่มีการถามบ่อย( FAQ) ในการใช้ Moodle