Thành viên mới xin được hỏi các quý thầy cô

Hiện nay tôi đã up được dữ liệu phân chia theo các file và thư mục như hình dưới

Xin được hỏi quý thầy cô:

1. Cấu hình thế nào để khách vãng lai (visitors) có thể truy cập được phần khoanh đỏ

2. Cấu hình thế nào để sinh viên có thể truy cập được vào phần khoanh đỏxanh

3. Cấu hình thế nào để giảng viên có toàn quyền sử dụng bài giảng này?


Cảm ơn quý thầy cô nhiều


Trân trọng

Hình ảnh của 1 khóa học

» Hỏi đáp về Moodle (tiếng Việt)