คำถาม:

ตัวแทรกภาพไม่ขึ้นบนแป้นพิม์ moodle

(แก้ไขครั้งสุดท้าย: อังคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2015, 2:18AM)
ตอบ:
เวลาที่เราจะแทรกรูปภาพ เราแทรกยังไง ตัวแทรกรูปภาพไม่ขึ้น ควรทำอย่างไร

» คำถามที่มีการถามบ่อย( FAQ) ในการใช้ Moodle