Obrázek: Petr Skoda

Course format

autor Petr Skoda - Čtvrtek, 15. červenec 2004, 23.03
 

Course format - Upořádání kurzu

Určuje uspořádání kurzu, definuje se pro každý kurz v jeho Nastavení. Současná verze Moodle umožňuje tři možné způsoby uspořádání kurzu:

Týdenní uspořádání (Weekly format)

  • Kurz je uspořádán v týdnech jdoucích po sobě s jasným datem začátku a konce. V každém z nich jsou určeny činnosti studentů v daném týdnu. Některé z těchto činností, například "písemná práce", mohou mít určenu dobu, řekněme dva týdny, po které se stanou nepřístupnými.

Tématické uspořádání (Topics format)

  • Je velmi podobné týdennímu uspořádání, pouze "týdnu" říkáme "téma". Tato témata nejsou vázána žádným časovým limitem, proto nemusíte určovat žádné datumy.

Diskusní uspořádání (Social format)

  • Toto uspořádání je zaměřeno na jedno hlavní diskusní fórum - "Společné fórum" (Social forum), které se objevuje v seznamu na hlavní stránce. Toto uspořádání je vhodné pro volnější kurzy bez pevné organizace. Dokonce se nemusí jednat ani o kurzy, ale například o školní či třídní nástěnku.

» Terminologický slovník