Social

Social - Společné

Social format - Diskusní uspořádání

V Moodle překládáme toto slovo většinou jako Společné. Označují se tak kurzy nebo činnosti v kurzech, u nichž se předpokládá zapojení většího množství studentů.

Diskusní fórum označované jako Social forum proto překládáme jako Společné fórum.

V dřívějších verzích (před R1.3.2) existoval rovněž překlad Společenské, který byl však shledán nevhodným (srov. Společná diskuse x Společenská diskuse).

Uspořádání kurzu Social format je překládáno jako Diskusní uspořádání (viz Course format).

» Terminologický slovník