Grade

Grade - Známka, Známkovat, Hodnocení

Gradebook - Klasifikace

Grade item - Položka hodnocení

Dříve překládáno jako Body, Bodovat. Hodnocení formou bodů je však jen jednou z možností - k dispozici je (vedle hodnocení slovního) celá řada škál či stupnic (Scale), z nichž některé jsou vestavěné a další si může vyučující definovat sám.
Přestože klasifikace v podobě udělování bodů je snad nejčastěji používaná, bylo v zájmu obecnosti a přesnosti od verze 1.5 přistoupeno k překladu Grade jako Známka, Známkovat, přičemž tímto termínem rozumíme udělení klasifikovaného hodnocení studentských prací.

Gradebook je označení komponenty Moodlu pro evidenci a zpracování známek (grades) z jednotlivých modulů. Skládá se z řady Položek hodnocení (např. úkoly)

» Terminologický slovník