Obrázek: Petr Skoda

Activity

autor Petr Skoda - Neděle, 1. červen 2008, 03.40
 

Activity - Činnost, Aktivita

Každý Moodle kurz sestává z řady činností studentů (například čtení studijních materiálů, brainstorming, samostatná písemná práce, kritické posouzení prací spolužáků apod.). Pro podporu těchto činností existuje v Moodle řada tzv. modulů aktivit (Activity Modules). Sem patří například Studijní materiály, Diskusní fóra, Chaty, Písemné práce a mnoho dalších.

Vyučující skládá z těchto modulů obsah svého kurzu a studenti postupně plní úkoly, které jim modul ukládá.

Hovoříme-li o uživatelích, používáme překlad činnost, která se zaznamenává v protokolech (Logs). Aktivitou rozumíme instanci některého z modulů aktivit.

pozn. precizní rozlišování mezi činností a aktivitou by mělo být zahrnuto v překladu verze 1.6

pozn. precizní rozlišování mezi činností a aktivitou se nikdy nepodařilo dodržet úsměv

» Terminologický slovník