Lỗi khi thêm asignment

khi thêm một asignment thì lỗi này ạ! ai biết giúp vớia

» Hỏi đáp về Moodle (tiếng Việt)