MIDI

   Формат за звуци (често ползван за музика), който не съдържа самите звуци, а тяхното описание. Това позволява те да имат изключително малък обем. Едно музикално произведение от 6 минути може да заема по-малко от 60 KB обем. Вашата аудио карта интерпретира описанието на звука и го изсвирва - точно както един музикант може да изсвири някое произведение на основата на нотите му. MIDI (чете се "миди") може да съдържа звуци от всякакви музикални инструменти, но не и от човешки глас.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет